Čo je barefoot

Boli raz malé bosé nôžky. Tie nôžky sa časom rozbehli a chceli sa obuť. Mamky študovali a rozhodli sa, že pôjdu cestou barefoot. Príroda to predsa pekne vymyslela a prečo by sme jej bránili, keď jej to už tak dlho funguje? Z rôznych dôvodov nie každému vyhovuje chodiť na boso vždy a všade a preto sa tešíme, že trh ponúka rôznu obuv, ktorá rešpektuje prirodzený tvar nohy a prirodzenú chôdzu.

Výraz barefoot označuje jednoducho bosú nohu. Jedine bosá noha dokáže zabezpečiť prirodzene a efektívne všetky svoju úlohu. Akú má taká ľudská noha úlohu?

Asi najznámejšou funkciou našich chodidiel je chôdza. To ako chodíme ovplyvňuje držanie celého nášho tela, udržiavanie rovnováhy a absorbovanie podnetov. Každé prípadné obmedzenie chodidla má vplyv na plnenie tejto funkcie. Tesná obuv rôznou mierou obmedzuje prirodzené prúdenie krvi v nohách (noha nie je schopná udržiavať si svoju teplotu ani v pohybe ani v pokoji) a tiež negatívne vplýva na udržiavanie rovnováhy a držanie tela. Vyvýšená päta ovplyvňuje rozloženie celej váhy človeka pri chôdzi aj v stoji.

Ako je v úvode spomenuté, nie stále môžeme chodiť bosí. Niekedy sa potrebujeme chrániť pred rizikom zranenia, či pred špinou alebo obuv skrátka vyžaduje spoločenská udalosť. Pre tieto prípady nám dobre poslúžia barefoot obuv alebo lepšie povedané minimalistická obuv.

A čo to je tá minimalistická obuv?

Minimalistická obuv takmer nijako neovplyvňuje prirodzený spôsob ľudskej chôdze. Musí spĺňať niekoľko dôležitých podmienok:

  1. mala by mať tenkú a ohybnú podrážku (do 5mm),
  2. nesmie mať podporu klenby,
  3. musí mať dostatočný priestor na prsty,
  4. nesmie mať spevnenie v oblasti členku,
  5. nesmie mať vyvýšenú pätu,
  6. musí mať čo najmenšiu hmotnosť,
  7. musí byť ohybná vo všetkých smeroch.